ESF – Uvod

image001

Uvod | Souhrnne informace | Dokumenty ke stazeni | Fotogalerie

Projekt Centrum vzdelavani pro pracovniky ve skolstvi

The education centre for employes in educational system

Tento grantovy projekt byl zpracovan v ramci Operacniho programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost (Karlovarsky kraj – Vyzva c. 2 pro GP – oblast podpory 1.3) a je financovan z prostredku Evropskeho socialniho fondu a statniho rozpoctu Ceske republiky.
Realizatorem projektu je Dum deti a mladeze Sova Cheb zrizovany mestem Cheb, ktery dalsi vzdelavani pedagogickych pracovniku realizuje v okrese Cheb od roku 2006 a ktery v teto cinnosti vychazi ze zkusenosti byvaleho Pedagogickeho strediska (pozdeji Pedagogickeho centra) Cheb.
Obecnym cilem projektu je rozvoj vzdelanosti pedagogickych pracovniku a vedoucich pracovniku ve skolstvi v Karlovarskem kraji s ohledem na soucasne aktualni potreby vzdelavaciho procesu a karierniho rustu.
Specifickym cilem projektu je vedle zvysovani profesnich kompetenci zvyseni dostupnosti, kvality, atraktivity a komplexnosti dalsiho vzdelavani pedagogickych pracovniku.
Obsahem projektu je realizace programu dalsiho vzdelavani pedagogickych pracovniku akreditovanych Ministerstvem skolstvi, mladeze a telovychovy. Blizsi informace k jejich obsahu a organizaci jsou uvedeny v odkazu Programova nabidka.
Vyslednym vystupem projektu bude vytvoreni Centra vzdelavani pro pracovniky ve skolstvi.
Zakladni udaje o DDM Sova Cheb:
Sidlo: Goethova 26, 350 02 Cheb
Statutarni zastupce: Ing. Miloslav Sverdik, reditel
Telefon: 354 432 178
E-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz
www.ddmcheb.cz
IC: 47723475
B.u. projektu: 43-5867450277-0100
Adresa vzdelavaciho centra: Palackeho 11, Cheb (3. poschodi)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>