O domě dětí

Dům dětí a mládeže SOVA

v Chebu

Budova Domu dětí a mládeže SOVA

Dům dětí a mládeže SOVA v Chebu je školské zařízení s právní subjektivitou, které zabezpečuje vyplnění volného času dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců. DDM je zřizován městem Cheb.

Horolezecká stěna v areálu DDM Pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže je rozdělena do oblasti tělovýchovné, estetické, společenskovědní, technické a přírodovědné. V průběhu roku nabízíme příležitostné akce jako např. karnevaly, soutěže, výtvarné dílny, exkurze, turistické akce.

Prázdninová činnost je zabezpečována formou táborů jak v tuzemsku, tak v zahraničí a současně je Dům dětí otevřen pro ty co zůstávají ve městě.

Dům dětí a mládeže zabezpečuje výuku dopravní výchovy pro základní školy z Chebu. Další aktivitou je zabezpečování sportovních soutěží, vodáckých výcviků, horolezeckých výcviků a různých typů olympiád pro základní a střední školy.

Dům dětí je schopen zajistit organizačně akce pro děti dle přání škol, podniků nebo jiných zájemců.

Loděnice DDM SOVA Spontánní aktivity zabezpečujeme v areálu DDM po celý rok a na školních hřištích od května do října. Zájemci si zde nohou zdarma zapůjčit různé sportovní vybavení. O tuto aktivitu je ze strany mládeže velký zájem.

Informace: DDM Sova, Goethova 26, 350 02 Cheb, tel/fax: 773 765 579

Stanice mladých přírodovědců (SMP)
je součástí DDM a stará se cca. o 100 druhů zvířat. Její součástí jsou i skleníky s exotickou flórou a faunou. Zde SMP zabezpečuje exkurze pro všechny druhy škol, předškolní a školská zařízení. Součástí této stanice je stacionář pro hendikepované dravce. Zde léčíme poraněné dravce a po úspěšné léčbě je vypouštíme do volné přírody. Pokud se nepovede dravce vyléčit, pak zůstává v naší péčí do konce svého života. Zde spolupracujeme s rezervací SOOS.
Informace: tel/fax: 773 765 579

 

Kontakt: Ing. Miloslav Šverdík
Goethova 26, 350 02 Cheb
Tel/fax: 773 765 579
e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz