Online přihlášky

Pro otevření systému přihlašování na akce DDM Sova v Chebu klikněte zde.

Proč se musím každý rok hlásit do zájmového útvaru znovu?

Často se nás ptáte, zda je nutné podávat přihlášky i v novém školním roce, přestože je vaše dítě v systému zavedené a stejný kroužek navštěvovalo již v roce předešlém.  Ano, je. S novým školním rokem vzniká povinnost opětovného přihlášení členů do všech zájmových útvarů, bez ohledu na údaje z předchozích let.

Proč on-line přihlašování ?

Používáme interní systém Domeček, který umožňuje přihlašování na akce pořádané Domem dětí a mládeže Sova v Chebu prostřednictvím on-line systému. On-line přihlašování jsme zprovoznili, abychom zjednodušili přihlašování Vám – rodičům, ale také samozřejmě chceme snížit administrativu pro naše pracovníky, kteří budou mít více času na přípravu programů akcí a na přímou pedagogickou práci.

Jak přihlašování funguje

Po kliknutí na odkaz výše budete přesměrováni na přihlašovací stránku systému Domeček, pokud zde ještě nemáte registraci tak vyplníte jednoduchý registrační formulář skládající se z e-mailu, hesla, kterým se budete do systému přihlašovat, jména a příjmení. Po vyplnění bude odeslána na zadaný e-mail ověřovací zpráva, která slouží k potvrzení e-mailu.

Po registraci Vám bude vytvořen profil, ve kterém doplníte Vaše údaje – v podstatě stejné jako jsou na každé přihlášce – výhodou je, že profil vyplníte pouze jednou a při přihlášení na jednotlivé akce je již nemusíte vypisovat stále znovu a znovu jako na papírových přihláškách.

Musím děti přihlašovat on-line ?

Nemusíte, všechny stávající kanály přes které jste zvyklí se na kroužky a akce přihlašovat – sběrný box, služba v DDM, e-mail, telefon, osobní návštěva … zůstávají dále v provozu. Pouze nabízíme další jednodušší způsob.

NÁVOD K ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ, AKCÍ, TÁBORŮ

KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE

Klientské centrum pro vytvoření rodinného účtu najdete na webových stránkách https://ddmcheb.iddm.cz Najdete zde jednoduchý formulář pro registraci uživatele. Vyplňte svůj platný email, heslo, jméno a příjmení.

 Tip pro Vás!

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě/děti již v databázi registrováni, registrujte se na tu emailovou adresu, kterou známe. Po přihlášení k rodinnému účtu jsou k tomuto účtu automaticky připojeni všichni účastníci, kteří mají v naší databázi shodnou emailovou adresu.

Poté na Váš email přijde zpráva, kterou potvrdíte.

Nyní jste již zaregistrováni v naší on-line databázi a můžete pokračovat v dalších krocích.

 KROK 2 – AKTUALIZACE ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ NEBO ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ

Po úspěšném přihlášení k rodinnému účtu se na úvodní stránce zobrazí uživateli přehled všech účastníků, které má již se svým účtem svázané (u nových registrací nebude zobrazeno nic). Kdykoli po kliknutí na položku „ÚČASTNÍCI“ se zobrazí přehled účastníků, název kroužku nebo jiné aktivity, jejich přihlášky, stav přihlášek a platby.

Nejprve aktualizujte osobní údaje všech účastníků (adresy, telefony, zdravotní pojišťovnu, školu, informace o zdravotním stavu, …) kliknutím na položku „UPRAVIT ÚČASTNÍKA“. Upravte osobní údaje a potvrďte položkou „ULOŽIT ZMĚNY“. Tímto způsobem lze přímo v databázi DDM Sova Cheb editovat kontakty, bydliště apod. a udržovat tak údaje stále aktuální.

Tip pro Vás!

Jste-li přesvědčeni, že byste zde svoje dítě/děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme Vaši aktuální emailovou adresu. V takovém případě systém dítě/děti nedokáže k Vaší registraci přiřadit. Kontaktujte DDM Sova Cheb.

Jste-li nový zájemce (nebo máte další dítě/děti, které ještě registrované nejsou), kliknutím na položku „NOVÝ ÚČASTNÍK“ můžete do Vašeho rodinného účtu zapsat další osobu. Položky označené hvězdičkou jsou povinné. Email se vyplní automaticky (je to ten samý, který jste vyplnili v „Registraci“ a tedy ten, pod kterým jste se do klientského centra přihlásili). Pokud máte vyplněny všechny informace o novém účastníkovi, klikněte na položku „PŘIDAT ÚČASTNÍKA“. Zobrazí se znovu stránka „ÚČASTNÍCI“ a zelený proužek s informací, že účastník byl úspěšně založen. Takto je možné zakládat neomezený počet účastníků.

Rodné číslo účastníka je povinné (podle Školského zákona  561/2004 Sb.).

Rodné číslo slouží jen pro evidenci účastníků a není ve výstupech nikde používáno.

KROK 3 – VÝBĚR KROUŽKU A PŘIHLÁŠENÍ

V menu vyberte položku „KROUŽKY“. Zobrazí se Vám přehled všech kroužků, na které je možné se přihlásit on-line. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne či místa konání). V případě, že svůj „kroužek“ nevidíte, nelze se do něho přihlásit on-line, ale pouze osobně.

Kliknutím na řádek s „kroužkem“ se zobrazí detailní informace o něm. Ve spodní části obrazovky najdete přehled všech účastníků spojených s Vaším rodinným účtem. Stačí pouze kliknout na položku „PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA“ u některého z nich. Je možné přihlásit i účastníka, u kterého vidíte větu „Věk účastníka nesplňuje podmínky přihlášení“, neboť se jedná o nezávazné přihlášení. Je poté na posouzení pracovníka DDM Sova Cheb, zda takového účastníka povolí a řádně přihlásí. Nyní již zadáváte předběžnou přihlášku do kroužku.

Vyplňte:

- zda chcete nyní platit na 1. pololetí nebo na celý školní rok

- zda bude Vaše dítě po skončení kroužku odcházet domů samostatně nebo v doprovodu (platí pouze pro nezletilé děti)

- tzv. „věkovou skupinu“, což je statistický údaj, který je svázán s typem školní docházky nikoli s věkem, řiďte se proto komentáři u jednotlivých kategorií

- poznámku pro nás a zatrhněte potvrzení o souhlasu s podmínkami účasti

Kliknutím na položku „PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA“ odešlete celou přihlášku do naší databáze. Na úvodní obrazovce najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad.

POSTUP SCHVALOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Proces on-line přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou se bude následně zabývat zodpovědný pracovník. V případě, že nebude žádná překážka ve schválení přihlášky do kroužku (obsazenost kroužku, nevhodný věk účastníka, …), obdržíte emailem oficiální přihlášku, kterou vytisknete, podepíšete a doručíte na recepci před zahájením zájmového kroužku. Účastník je přihlášen na celý školní rok, respektive na období konání kroužku.

POLOŽKA NASTAVENÍ

Vyberte poslední položku v menu v levém sloupci „NASTAVENÍ“. Zde je možné změnit své osobní údaje (jméno a příjmení) a heslo. Jakoukoliv změnu je potřeba potvrdit kliknutím na položku „ULOŽIT“.

ODHLÁŠENÍ Z KLIENTSKÉHO CENTRA

Z klientského centra se odhlásíte kliknutím na ikonu vpravo nahoře

On-line přihlašování je zatím v testovacím režimu – pokud by se Vám něco nedařilo, nebo vypadalo nefunkčně, tak pro ověření přihlášky prosím napište e-mail některému z našich pracovníků.