DoFe - dobrodružná xpedice

DoFe - dobrodružná xpedice

DoFe - dobrodružná xpedice

14.10.2021

Již dlouho dobu je DDM Sova Cheb, zapojen do celosvětového programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. I přes nepřízeň doby se do výzvy zapojili opět další účastníci. Celkem 10 ,,Dofáků,, již plní své individuální cíle v oblasti sportu, dobrovolnictví a dovednost. Účastníci si zvolili například hru na housle, španělský jazyk, vaření, stavění horolezeckých cest nebo hraní tenisu. Součástí programu je i absolvování dobrodružné expedice.

V září se uskutečnila nejprve expedice cvičná a o týden později se skupin vydali na expedici ostrou. Trasu i veškeré vybavení si účastníci připravili sami, trasu si naplánovali z Plané u Mariánských Lázní, před Křínov až na Michalovy hory.

Sme rádi že můžeme podpořit všechny účastníky, v získávání nových dovedností a zkušeností. Stále nabíráme nové účastníky, programu se může zúčastnit kdokoli, stačí pevná vůle a sebereflexe.

Zpět