Vzdělávání pedagogů volného času

Vzdělávání pedagogů volného času

Vzdělávání pedagogů volného času

16.10.2021

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost.

Již od roku 2013 probíhá každoročně pod záštitou DDM Sova Cheb akreditované vzdělávání externích pracovníků, kteří vykonávají činnost – vedoucí zájmových útvarů DDM Sova Cheb. Všechny zájmové kroužky tedy probíhají pod vedením proškolených vedoucích, které si zároveň školíme sami.

Vzdělávání probíhá v rozsahu 40 hodin a zahrnuje oblasti psychologie osobnosti, pedagogiky volného času a legislativy zájmového vzdělávání. Kurz probíhá prezenční formou, kdy účastníci získávají nové poznatky jak teoreticky tak prakticky. Veškeré získané dovednosti a zkušenosti pak uplatňují v praxi, a to je následně ověřováno v jejich samostatném pedagogickém projektu. Celý kurz vrcholí závěrečnými zkouškami, kdy každý student absolvuje závěrečný test a obhajobu své pedagogické práce.

V letošním roce se školení opět uskutečňuje, a to pod lektorskou taktovkou Evy Pupákové - interní pracovnice našeho DDM. Do kurzu je přihlášeno celkem 19 studujících. Všem účastníkům přejeme příjemné absolvování kurzu a úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek!

Zpět