Pomalu obnovujeme naší činnost

Pomalu obnovujeme naší činnost

13.05.2021

                Po náhlém rozvolňování a nových mimořádných opatřeních týkajících se volného času, jsme dostali možnost otevřít některé z našich zájmových kroužků, a to již od 10. 5. 2021.

Zájmové kroužky které otevíráme.pdf 

                Kroužky, které nejsou na seznamu, není možné otevřít z důvodů kapacitních nebo prostorových. V případě dalších změn, týkajících se opatření MŠMT ČR, se budeme přizpůsobovat aktuální situaci.

                Podmínky, za kterých otevíráme dané zájmové útvary:

  • ve vnitřních prostorech se smí sejít skupina nejvýše 10 účastníků a ti nejsou povinni nechat se testovat ani předkládat prohlášení
  • ve vnějších prostorech se smí sejít ve skupině 30 účastníků, ti jsou však povinni doložit prohlášení o testování nebo se nechat testovat
 
                Docházet do zájmových kroužků můžou, ti kteří:
  • dodají čestné prohlášení zákonného zástupce o účasti na testování ve škole nebo školském zařízení (které se uskutečnilo nejdéle 72 hodin před zahájením ZÚ) s negativním výsledkem
  • se prokáží negativním testem (PCR maximálně 7 dnů, antigenní max. 72 hodin starý) provedeným na veřejném testovacím místě
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního antigenního testu neuplynulo více než 90 dní
  • nemají prokazatelné příznaky onemocnění a jsou v dobré zdravotním stavu
 Čestné prolášení COVID pro zájmové kroužky.pdf 

                V rámci stávající situace bylo možné otevřít jen některé kroužky, jiné čekají na příznivější podmínky mimořádných opatření, ale některé kroužky se již v letošním školním roce otevírat nebudou. Za veškeré neuskutečněné schůzky ZÚ budeme postupně vracet platby do konce školního roku.

Zpět