Dům dětí a mládeže Sova v Chebu

Dům dětí a mládeže SOVA v Chebu je školské zařízení s právní subjektivitou, které zabezpečuje vyplnění volného času dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců. DDM je zřizován městem Cheb.

Horolezecká stěna v areálu DDM Pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže je rozdělena do oblasti tělovýchovné, estetické, společenskovědní, technické a přírodovědné. V průběhu roku nabízíme příležitostné akce jako např. karnevaly, soutěže, výtvarné dílny, exkurze, turistické akce.

Nejnovější příspěvky:

 • CHEBSKÉ PÁDLOVÁNÍ (17. května 2014)

  Zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti na Den otevřených dveří v loděnici pod hradem. Akce se koná v loděnici DDM Sova Cheb, „Písečná brána“ od 10 hodin. Letáček v pdf ke stažení.

 • Přehled akcí na květen 2014

  Přinášíme vám přehled akcí na květen letošního roku. Letáček v pdf ke stažení zde.

 • Prostředí pro život – Umwelt (9. – 11. května 2014)

  Česko-německé setkání v DDM Sova v Chebu. Akce je určena mládeži zapojené v projektu. Letáček v pdf ke stažení.

 • Legrácky v terénu (8. května 2014)

  Zveme všechny příznivce zábavného sportování do areálu DDM Sova Cheb. Letáček v pdf ke stažení zde.

 • Volejbalový turnaj žen (29. března 2014)

  Zveme všechny volejbalové hráčky na turnaj, který se uskuteční dne 29. března od devíti hodin v tělocvičně 3. ZŠ Cheb. (zrušeno pro nízký počet přihlášených) Letáček v pdf ke stažení zde.  

 • Fantastický let (26. dubna 2014)

  Zveme vás všechny srdečně na přehlídku pohybových skupin a divadelních kroužků DDM Sova Cheb a těšíme se na vaši účast.

 • Přehled akcí na duben 2014

  Přinášíme vám přehled akcí na duben letošního roku. Přehled v pdf ke stažení zde.

 • Sestavy sportovní gymnastiky

  Sestavy na okresní kolo sportovní gymnastiky pro I. a II. stupeň ZŠ v Chebu pro rok 2014 naleznete zde: sestavy I. + II. kat. sestavy III. + IV. kat.  

 • Nocovka „Noc s Andersenem“ (4. dubna 2014)

  V pořadí již čtrnáctá akce k podpoře dětského čtení probíhá na mnoha místech nejen v Čechách. Vy máte možnost se jí účastnit u nás v Sově. Patronem letošního ročníku je komisař Vrťapka. Těšíme se na hojnou účast!

 • Jarní prádniny a výlet do bazén ve Weidenu jsou obsazené

  Jarní příměstský tábor i výlet do bazénu ve Weidenu jsou již plně obsazeny.