Dům dětí a mládeže Sova v Chebu

StěnaDům dětí a mládeže SOVA v Chebu je školské zařízení s právní subjektivitou, které zabezpečuje vyplnění volného času dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců. DDM je zřizován městem Cheb.

Pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže je rozdělena do oblasti tělovýchovné, estetické, společenskovědní, technické a přírodovědné. V průběhu roku nabízíme příležitostné akce jako např. karnevaly, soutěže, výtvarné dílny, exkurze, turistické akce.

Nejnovější příspěvky:
 • 1. NOMINAČNÍ ZÁVOD PRO OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE (20. dubna 2017)

  Pozvánka na nominační závod v pdf ke stažení zde. Přihláška na nominační závod v pdf ke stažení zde.

 • Vítání jara s Ferdou a Beruškou (25. března 2017)

  DDM Sova Cheb pořádá zábavné dopoledne pro děti a celou rodinu. Více informací v přiloženém letáku nebo přímo u nás v DDM.

 • PŘEHLED AKCÍ NA BŘEZEN 2017

  Nocovka, tradiční Ekohrátky nebo Noc s Andersenem. To vše můžete nalézt v přehledu akcí, které v březnu 2017 pořádá kolektiv pracovníků z DDM Sova Cheb.

 • PŘEHLED AKCÍ NA ÚNOR 2017

  Další ročník florbalového turnaje, příměstský tábor v době jarních prázdnin, další z populárních „Nocovek“ nebo třebas Maškarní karneval. To vše můžete nalézt v přehledu akcí, které v únoru 2017 pořádá kolektiv pracovníků z DDM Sova Cheb.

 • DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL (18. února 2017)

  DDM Sova Cheb pořádá ve spolupráci s Městem Cheb v sobotu 18. února 2017 v KC SVOBODA Cheb „Dětský maškarní bál“. Zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti na zábavné odpoledne plné tance, her i soutěží. V rámci programu proběhne … Celý příspěvek

 • JARNÍ PRÁZDNINY SE SOVOU (6. – 10. února 2017)

  V době jarních prázdnin pořádá Dům dětí a mládeže Sova Cheb pro školní děti příměstské soustředění nazvané „Jarní prázdniny se Sovou“. Program začíná každý den v 8,00 a končí v 16,00. Můžete se těšit na spoustu zábavy, netradičních her, soutěží, kreativního … Celý příspěvek

 • PF 2017

  Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok vám přeje kolektiv DDM Sova Cheb a těšíme se na opětovné shledání na našich akcích i v roce 2017.

 • VÁNOCE S FERDOU A BERUŠKOU (10. prosince 2016)

  DDM Sova Cheb pořádá zábavné dopoledne pro děti od tří let a celou rodinu. Více informací v přiloženém letáku nebo přímo u nás v DDM.

 • Školení pedagogů volného času

  V sobotu 26. listopadu proběhly v našem DDM závěrečné obhajoby prací účastníků školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Školení v rozsahu 40 hodin probíhalo již od října a celkem se do něj přihlásilo 24 studentů. Povinnými bloky studia byla hlavně … Celý příspěvek

 • Přehled akcí na PROSINEC 2016

  Mikulášská se Sovou a Ekohrátky – Vánoce s Ferdou a Beruškou. Přinášíme přehled akcí, které v prosinci 2016 pořádá kolektiv pracovníků z DDM Sova Cheb.