O NÁS


Dům dětí a mládeže Sova Cheb je školské zařízení s právní subjektivitou zřizované městem Cheb. V průběhu školního roku zabezpečuje aktivity ve volném čase dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců. 

Pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže je rozdělena do oblasti sport, tanec, příroda, hudba, umění, technika, věda, klubová činnost a aktivity pro dospělé. V průběhu roku nabízíme příležitostné akce jako např. karnevaly, soutěže, výtvarné dílny, exkurze nebo turistické akce.

Prázdninová činnost probíhá ve formě táborů výjezdových a příměstských a současně je Dům dětí otevřen pro ty co zůstávají ve městě.

DDM Sova Cheb zabezpečuje výuku dopravní výchovy pro chebské základní školy. Další aktivitou je zabezpečování sportovních soutěží, vodáckých výcviků, horolezeckých výcviků a různých typů olympiád pro základní a střední školy.

Dům dětí je schopen zajistit organizačně akce pro děti dle přání škol, podniků nebo jiných zájemců.

Spontánní aktivity probíhají po celý rok, a to v areálu DDM a na školních hřištích od května do října. Zájemci si zde mohou zdarma zapůjčit různé sportovní vybavení. 

Stanice mladých přírodovědců (SMP)
je součástí DDM a stará se cca. o 100 druhů zvířat. Její součástí jsou i skleníky s exotickou flórou a faunou. Zde SMP zabezpečuje exkurze pro všechny druhy škol, předškolní a školská zařízení.