ESF Centrum vzdělávání pedagogů


Projekt Centrum vzdělávání pro pracovníky ve školství

The education centre for employes in educational system

Tento grantový projekt byl zpracován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Karlovarsky kraj – Výzva c. 2 pro GP – oblast podpory 1.3) a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Realizátorem projektu je Dům dětí a mládeže Sova Cheb zřizovaný městem Cheb, který další vzdělávání pedagogických pracovníků realizuje v okrese Cheb od roku 2006 a který v této činnosti vychází ze zkušeností bývalého Pedagogického střediska (později Pedagogického centra) Cheb.

Obecným cílem projektu je rozvoj vzdělanosti pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků ve školství v Karlovarskem kraji s ohledem na současné aktuální potřeby vzdělávacího procesu a karierního růstu.

Specifickým cílem projektu je vedle zvyšování profesních kompetenci zvýšení dostupnosti, kvality, atraktivity a komplexnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Obsahem projektu je realizace programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Výsledným výstupem projektu bude vytvoření Centra vzdělávání pro pracovníky ve školství.

Základní údaje o DDM Sova Cheb:
Sídlo: Goethova 26, 350 02 Cheb
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Šverdík, ředitel
Telefon: 354 432 178
E-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz
www.ddmcheb.cz
IC: 47723475


B.u. projektu: 43-5867450277-0100
Adresa vzdělávacího centra: Palackého 11, Cheb (3. poschodí)